จุดชมวิวเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เกาะกลางทะเลสาบสงขลา

จุดชมวิวเกาะยอ

เกาะยอ เป็นเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา และเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสงขลา

เกาะยอ

ประชากรพื้นที่เกาะยอส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประมง

วิวเกาะยอ

จุดชมวิวเกาะยอ สถานที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบสงขลาและกระชังปลาของชาวบ้าน

บรรยกาศเงียบสงบ เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน ถ่ายรูป เช็คอิน และชมความงดงามของทัศนียภาพเกาะยอ

ชมวิวเกาะยอ สงขลา

เกาะยอ เป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ และมีสินค้าขึ้นชื่อ คือ “ผ้าทอเกาะยอ” ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าทอเกาะยอลวดลาย “ราชวัตถ์” ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อ

ซึ่งปรากฏหลักฐานการมีอยู่ครั้งแรกของเกาะยอ ในแผนภาพการกัลปนาวัดพะโคะ เขียนไว้เมื่อปี พ.ศ.2223 – พ.ศ.2242 ระบุชื่อว่า “เข้าก้อะญอ” และยังปรากฏหลักฐานในแผนที่เมืองสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2230 เขียนโดยมองเดียร์ เดอลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส

ที่นี่เกาะยอ

เกาะยอ เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งถ้าใครชื่นชอบธรรมชาติ ความเงียบสงบของทะเลสาบสงขลา สามารถแวะมาชมวิวสวยๆ บนเกาะยอ และมาสัมผัสวิถีชีวิต ชาวชุมชนบนเกาะยอ กันได้เลย

ที่นี่เกาะยอ สงขลา

จุดชมวิวเกาะยอ

ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พิกัด GPS📌: https://maps.app.goo.gl/Xzt6EQFbe6wN2Wxh7