วัดท้ายยอ วัดเก่าแก่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

วัดท้ายยอ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี และเป็นวัดแห่งแรกในเกาะยอ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2311 รวมอายุ 254 ปี

วัดท้ายยอ วัดเก่าแก่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

วัดท้ายยอ มีพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 18.4 ตารางวา เป็นที่ราบเชิงเขา และติดชายทะเล

ภายในวัดประกอบด้วยโบราณสถานเก่าแก่ มากมาย อาทิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เจดีย์ กุฏิเรือนไทย หอระฆัง

วัดท้ายยอ วัดเก่าแก่ ต.เกาะยอ อ.เมือง

นอกจากนี้ยังพบบ่อน้ำโบราณ สระน้ำโบราณ พระประธานในอุโบสถ พระประธานในศาลาการเปรียญ เรียกว่าพระหยก ทำจากศิลาขาว เป็นพระปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 24 นิ้ว สูง 35 นิ้ว

วัดท้ายยอ
วัดท้ายยอ วัดเก่าแก่ ต.เกาะยอ

เจดีย์เขาพิหาร หรือเจดีย์วัดท้ายยอ

เจดีย์โบราณ ทรงลังกาหรือทรงระฆัง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ อายุกว่า 252 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยอ

เมื่อปี พ.ศ.2427 จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงเสด็จเมืองสงขลา กล่าวถึง วัดท้ายเสาะ ที่ตั้งอยู่บนเกาะยอ สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงวัดท้ายยอ

เจดีย์วัดท้ายยอ ต.เกาะยอ

แต่เดิมบนยอดเขาพระพิหารแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของอุโบสถหลังเก่า ต่อมากลางพุทธศตวรรษที่ 25 ได้ย้ายอุโบสถมาสร้างที่เชิงเขาด้านล่าง และสร้างเจดีย์ครอบองค์ “หลวงพ่อดำ” พระประธานของอุโบสถไว้

กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเจดีย์บนยอดเขาพิหาร เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 ต่อมาปี พ.ศ.2544-2545 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์เจดีย์

วัดท้ายยอ

  • เปิดให้เข้าชม : จันทร์-ศุกร์ 07.00น.-18.00น.
  • ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ 8 ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา
  • โทร. : –
  • พิกัด GPS📌: https://g.co/kgs/iQ83bJ