วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ติดกับคลองอู่ตะเภา

เป็นวัดเก่าแก่ มีเสนาสนะ ศาลา อุโบสถ กุฏิเรือนไทย อายุรวมนับหลายร้อยปี มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

โบสถวัดคูเต่า

โบราณสถานภายในวัด ส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่างพื้นถิ่นที่มีความงดงามสมัยโบราณ ซึ่งวัดคูเต่ายังได้รับรางวัลยูเนสโกอีกด้วย

สะพานวัดคูเต่า

อีกจุดไฮไลท์ภายในวัดคือ “สะพานแขวนคูเต่า” หลักฐานจารึกบริเวณฐานสะพาน ระบุว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.2460 ช่วงสมัยรัชกาลที่6 เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนคนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

สะพานแขวนวัดคูเต่า

เป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่าง 2 ตำบล และ 2 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา สะพานแห่งนี้ นับว่าเป็นสะพานเก่าแก่ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในปี พ.ศ.2496 ต่อมาสะพานแขวนได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้บูรณะใหม่อีกครั้ง โดยบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สะพานแขวน วัดคูเต่า บางกล่ำ สงขลา
โบราณสถานวัดคูเต่า

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างพื้นเมือง มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เขียนด้วยสีฝุ่น สะท้อนถึงเรื่องราววิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ เช่น เวสสันดรชาดก ภาพเทพชุมนุม เป็นต้น

จิตรกรรมฝาผนัง วัดคูเต่า
วัดคูเต่า รางวัลยูเนสโก

ศาลาไม้เก่าแก่ ศิลปะแบบภาคใต้ ได้รับรางวัล เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี พ.ศ.2554 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก

ศาลา วัดคูเต่า

วัดคูเต่าแห่งนี้ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2999 อายุประมาณ 434 ปี และเปิดให้มีการเรียนการสอนปฏิบัติธรรม เมื่อปี พ.ศ.2483 เป็นต้นมา

วัดคูเต่า บางกล่ำ สงขลา

สำหรับอุโบสถวัดคูเต่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลา ที่มีมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้ลูกหลาน

วัดคูเต่า บางกล่ำ

วัดคูเต่า ตั้งอยู่ หมู่3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วัดคูเต่า บางกล่ำ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00น.-18.00น.

พิกัด GPS📌:
https://maps.app.goo.gl/LmdKK83bvFNhWg927