วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ตั้งอยู่ที่สูงมองเห็นวิวธรรมชาติ และต้นตาลโตนด

วัดภูตบรรพต
วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี)

วัดบรรยากาศร่มรื่น สะอาด เงียบสงบ

วัดภูตบรรพต วัดเขาผี
วัดภูตบรรพต วัดเขาผี สิงหนคร

ภายในวัดมีพระนอนปางปรินิพพาน,และพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมาย

พระนอนวัดภูตบรรพต วัดเขาผี
วัดภูตบรรพต วัดเขาผี สิงหนคร สงขลา
ชมวิววัดภูตบรรพต (วัดเขาผี)

มองเห็นทัศนียภาพ ต้นตาลโตนด

ตาลโตนด วัดภูตบรรพต วัดเขาผี
พระนอนวัดภูตบรรพต
วิวตาลโตนด วัดภูตบรรพต วัดเขาผี

วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี)

ที่อยู่ : ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

พิกัด GPS📌: https://maps.app.goo.gl/beveQwV1Tf6pKNCb8