สงขลา ถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 16 เส้นทางคลองแห คลองอู่ตะเภา

“ร่วมฟื้นคืนชีวิตสายน้ำ” ถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 16 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เส้นทางคลองแห คลองอู่ตะเภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. – 14.00 น.

ณ วัดคลองแห-วัดอู่ตะเภา-วัดคูเต่า

ภาพบรรยากาศการถวายเทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 16