ข่าววันนี้

ทำงานอยู่บนที่สูง

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดัง และมีคน ติ ด ต า มกันอย่างมากมายเลยทีเดียว ต่างพากันเข้ามาคอมเม้นต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายถึงเ ห ตุก ารณ์ที่เ กิ ดขึ้น ถ้าใครที่ได้ ติ ด ต ามข่าวสารคงจะได้ชมข่าวนี้อย่างแน่นอน เป็นข่าวเกี่ยวกับความ สู ญ เ สี ย คนดังในวงการอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว

วันที่ 27 ก.ค. มิร์เรอร์ ร ายง าน เ ห ตุ ส ล ด ที่เป็นอุท าห รณ์ ใ น

ประเทศจีน เมื่อ น.ส.เสี่ยว ฉุยเม่ย คนงาน บั ง คั บ ปั้นจั่น ก่ อ ส ร้ าง

และดาวติ๊กต็อกส าว วัย 23 ปี ในเมืองฉูโจว มณฑลเจ้อเจียง

ทางภาคตะวันตก ปร ะส บเ ห ตุ พ ลั ด ต ก

จากปั้นจั่นที่ความสู งเ กื อบ 49 เมตร

ขณะ ถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ หลังเลิกงาน

ส่งผลให้ห ญิ งส าว ดิ่ ง ต ก ก ร ะแ ท กพื้นด้านล่างและจากไปในที่สุด

รายงานระบุว่าน.ส.เสี่ยว แม่ลูกสองยังส าวคนนี้ก ล า ยเป็นดาวติ๊กต็อก

หลังโพสต์ ค ลิ ป การทำงานใ นฐ า น ะคน บั ง คั บ ปั้นจั่น

ซึ่งชาวเน็ตต่างชื่นชมในทักษะการทำงานที่ แ ส น ท้ า ท า ย

แถมยังเป็นอาชีพที่ผู้ห ญิ งแ ท บจะไม่เลือกทำ ส่งผลให้มีแฟนๆ กว่า 100,000 คนแห่ ติ ด ต า ม บัญชีติ๊กต็อกของน.ส.เสี่ยว

ด้านครอบครัวของน.ส.เสี่ยว ป ฏิ เ ส ธ คำให้การของผู้ เ ห็ น เ ห ตุ ก า รณ์

และว่าน.ส.เสี่ยวมีความเป็นมืออาชีพและป ฏิเ ส ธว่าห ญิ งส าว อั ด ค ลิ ป วิ ดี โ อ ระหว่างทำงาน

พร้อม ย้ำ ว่า อุ บั ติ เ ห ตุ ที่เ กิ ด ขึ้นเป็นเพราะน.ส.เสี่ยวก้าวพ ล า ดเลยต กลงมา

อย่างไรก็ตาม ค ลิ ป วิ ดี โ อ ที่ถู ก แ ช ร์ ว่ อ น บน โ ล ก อ อนไ ลน์ใ นจีน

มี เ สี ย ง ห ญิ ง ส าว ก รี ด ร้ อ ง และภ าพ เ ห ตุ ก า รณ์

ซึ่ง สั น นิ ษ ฐ านว่าเป็นช่วงเวลาที่น.ส.เสี่ยว ต ก จากปั้นจั่น

เรียบเรียงโดย                    baandeemestyle

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *