โบราณสถาน วัดนารังนก บางกล่ำ สงขลา

วัดนารังนก สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2310 หรือประมาณ 255 ปี โดยวัดนารังนก

Read more

ซากเรือขุดโบราณ วัดสูงทุ่งบัว อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ซากเรือขุดโบราณ มีชื่อว่า “เทพนิมิต” ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2529 บริเวณบ้านทุ่งบัว

Read more

แวะถ่ายรูปยามเย็นที่ “เขื่อนหินดูไบสิงหนคร” หาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ตอนเย็น บรรยากาศดีๆ ลมพัดสบายๆ สัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของเขื่อนหิน ที่หาดทรายแก้ว

Read more

วัดเขาบ่อ เกาะยอ สักการะพญาอสุรินทราหูนาคราช

วัดเขาบ่อ ตั้งอยู่ตำ

Read more

น้ำตกเขาเหรง ท่ามกลางธรรมชาติจะนะ

น้ำตกเขาเหรง ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง ตำบลคลองเปีย ะอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ปอดของคนหาดใหญ่

Read more

วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี) ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Read more

วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

Read more

จุดชมวิวเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เกาะกลางทะเลสาบสงขลา

เกาะยอ เป็นเกาะเล็กๆ

Read more

วัดโคกเปี้ยว วัดเก่าแก่ อยู่คู่เกาะยอ กว่า 140 ปี

วัดโคกเปี้ยว อยู่คู่ชาวเกาะยอ กว่า 140 ปี

Read more