น้ำตกเขาเหรง ท่ามกลางธรรมชาติจะนะ

น้ำตกเขาเหรง ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง ตำบลคลองเปีย ะอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

จุดชมวิวเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา เกาะกลางทะเลสาบสงขลา

เกาะยอ เป็นเกาะเล็กๆ

Read more