โบราณสถาน วัดนารังนก บางกล่ำ สงขลา

วัดนารังนก สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2310 หรือประมาณ 255 ปี โดยวัดนารังนก

Read more

ซากเรือขุดโบราณ วัดสูงทุ่งบัว อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ซากเรือขุดโบราณ มีชื่อว่า “เทพนิมิต” ขุดพบเมื่อปี พ.ศ.2529 บริเวณบ้านทุ่งบัว

Read more

วัดเขาบ่อ เกาะยอ สักการะพญาอสุรินทราหูนาคราช

วัดเขาบ่อ ตั้งอยู่ตำ

Read more

วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี) ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วัดภูตบรรพต (วัดเขาผี) ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Read more

วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

Read more